OBS-värde

Med direktreklam kan du...

..skapa hög uppmärksamhet. Att direktreklamen inte bara är något man går förbi märks på det höga OBS-värdet.

Det genomsnittliga OBS-värdet för oadresserad direktreklam är hela 47% när det gäller sällanköpsvaror. För dagligvaror är det ännu högre.

Av de som observerar är det i genomsnitt 61% som läser trycksaken helt eller delvis.

Av de som läser är det i genomsnitt hela 37% som drar nytta av utskicket.

Med SDR Effect kan du göra en mätning av din egen kampanj och jämföra resultatet med de generella obs- läs- och nyttovärdet.

 

Läs mer under SDR Effekt. 

 

* Källa: PFM Research.