Ramavtal

Ramavtal med Adda (Fd. SKL Kommentus Inköpscentral)

Postförmedlingstjänster 2022

Omfattning: 

  • Tjänsteområde 6 - Oadresserad samhällsinformation
  • Tjänsteområde 7 - Oadresserad exklusiv

Länk till ramavtalet och avropsanmälan

-----------------------------------------------

Ramavtal med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Brevförmedlingstjänster 2019

Omfattning:

  • B6, ODR

 

Länk till ramavtalet

 

(Fd. SKL Kommentus Inköpscentral)