Pressmeddelande:

DirektPress kraftigt framåt i Göteborg och Stockholm

DirektPress lokaltidningar i Göteborg går kraftigt framåt efter höstens lansering av GöteborgDirekt. I Orvestos tredje delårsmätning 2016 ökar DirektPress fem lokaltidningar i Göteborg sin räckvidd med hela 21 procent jämfört med samma period förra året.

- Tidningarna har genomgått en rejäl ansiktslyftning och samlat sig under namnet GöteborgDirekt. Vi ger nu ut fem fullmatade nyhetstidningar med tydligt fokus på lokala nyheter från den egna stadsdelen. Den nya webbplattformen GöteborgDirekt.se – med nyheter från hela Göteborg – har också hjälpt till att skapa uppmärksamhet runt tidningarna, säger GöteborgDirekts vd Carina Rydberg.

Också i Stockholm.fortsätter DirektPress att hitta nya läsare. I Orvesto 2016:3 ökar räckvidden i StorStockholm med 5 procent jämfört med samma period förra året.
- Det finns en stark efterfrågan på lokal journalistik av hög kvalitet i Stockholms stadsdelar. Vi känner att vi hittar nya läsare hela tiden, säger chefredaktör Helene Claesson Jennische.

Totalt har DirektPress enligt Orvesto 2016:3 683 000 läsare i Stockholm och 135 000 läsare i Göteborg. Ökningarna beror inte på nystartade titlar utan är uppgångar för befintliga titlar.

Totalt har DirektPress nu en nettoräckvidd på 957 000 läsare i riket.

KONTAKT:
Carina Rydberg, vd GöteborgDirekt, mobil 073 – 600 69 19
Helene Claesson, chefredaktör DirektPress, mobil 073-600 69 14

DirektPress ger ut 40 hushållsdistribuerade lokaltidningar med en samlad upplaga på över 1,2 miljoner ex. Tidningarna distribueras hem till hushållen och via tidningsställ i varje tidnings utgivningsområde. I DirektPress-gruppen ingår även SprintAd Medienätverk med 101 hushållsdistribuerade lokaltidningar med en samlad upplaga på över 3,2 miljoner ex. Mer fakta på www.direktpress.se respektive www.sprintAd.se