Så kan du kompensera för ditt klimatavtryck

Svensk Direktreklam uppmuntrar alla kunder att klimatkompensera sina utskick. Pengarna går till gyapa-spisar i Ghana som gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön.

En vanlig dödsorsak, och den femte vanligaste orsaken till sjukdomar i utvecklingsländer, är förorenad inomhusluft till följd av matlagning på enkla vedspisar och över öppen eld.

En konsekvens av användandet av enkla vedspisar är den höga åtgången av ved som leder till skövling av omkringliggande skogar. Med gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 procent i jämförelse med användandet av de klassiska vedspisarna, vilket minskar trycket på de kringliggande skogarna.

Att bevara skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan. Bevarandet av skog är extra viktigt i just Ghana då det är ett av de länder där skogsskövlingen sker i snabbast takt.

KLIMATKOMPENSERINGEN sker via Tricorona, vars klimatprojekt är granskade av miljöorganisationer som Greenpeace och WWF. Gyapa är certifierat med Gold Standard.  

  

 

Aijat Alasha lagar mat på sin gyapa-spis.


Projektet bidrar till följande globala mål*

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
  Den femte vanligaste orsaken till sjukdom i utvecklingsländer är förorenad inomhusluft till följd av matlagning. De isolerade Gyapa-spisarna minskar de farliga utsläppen vid matlagning.

 • Mål 8: Anständiga villkor och tillväxt
  Försäljningen av spisarna sker genom lokala återförsäljare, vilket bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt i området.

 • Mål 13: Bekämpa klimat-förändringarna
  Gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 procent jämfört med användandet av de klassiska vedspisarna. Det genererar en årlig utsläppsreduktion som överstiger två miljoner ton koldioxidekvivalenter.

 • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
  Bevarandet av skog skyddar områdets ekosystem, vilket är extra viktigt i Ghana eftersom det är ett av länderna där skogsskövlingen sker i snabbast takt.

 

 

 

* Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

Ica-handlaren: Det är bara dumt att inte kompensera

Ica Supermarkt Fäladstorget i Lund har valt att klimatkompensera alla sina ODR-utskick.

– Det är viktigt för ens eget samvete. Dessutom får vi nöjdare kunder vilket genererar fler köp i butiken. Så vi både tjänar pengar och tar ansvar, säger Johannes Ljunggren, personalansvarig.

Han beskriver kunderna som både kunniga och engagerade i miljöfrågor. Många väljer dessutom butik utifrån hur miljövänlig den är.

– Vi kan inte lura kunderna. Ibland får vi frågor om varför vi skickar ut direktreklam – tänker vi inte på träd och miljö? Då är det väldigt skönt att ha ett svar redan innan kunden ställer frågan. Med de kunderna vi har här i Lund är det viktigt att man tar de här frågorna på allvar.

– Sen är det en fråga där vi alla ska ta ansvar. Då är det smidigt för mig som Ica-chef att hoppa på klimatkompenseringen. Det är bara dumt att inte göra det. 

 

Johannes Ljunggren, ICA Supermarket Fäladstorget i Lund.

Kunder som klimatkompenserar med SDR kan märka sina utskick med vår klimatkompensations logga. Alla kunder som kompenserar får ett certifikat som anger hur många kilo koldioxid som utskicket har inneburit och vilket projekt pengarna har gått till.