Så kan du kompensera för ditt klimatavtryck

Svensk Direktreklam uppmanar alla kunder att klimatkompensera sina utskick. Pengarna finansierar för närvarande Bhadla Solar, ett storskaligt solenergiprojekt i Indien, som är ett viktigt steg på vägen mot förnybar energiförsörjning och ett vindkraftprojekt i Santa Clara, Brasilien

I ett av Indiens mest förorenade distrikt är solcellsparken Bhadla Solar ett viktigt projekt som tar till vara på den outnyttjade solpotentialen i regionen och bidrar till att stärka det instabila elnätet.

Projektet i Brasilien involverar sju nya vindkraftsanläggningar i Parazinho, Rio Grande do Norte, med en sammanlagd kapacitet av 188 MW. Denna satsning kommer att leverera förnybar el till det nationella elnätet och därigenom minska utsläppen av CO₂e.

KLIMATKOMPENSERINGEN sker via Atmoz. Projekten är granskade och certifierade enligt FN och/eller Gold Standard Foundation (som bland annat initierats av WWF).

Temperaturer över 45-50 grader:

Bhadla Solar ligger i regionen Rajasthan, som är hårt drabbad av klimatförändringar med temperaturer mellan 45 och 50 grader. Området är svårt att bo i med många dödsfall som konsekvens. Ghaziabad i Rajasthan är en av Indiens topp tre förorenade städer, vilket orsakar andningssvårigheter, är farligt för personer med nedsatt hälsa och ökar risken för astma hos små barn.

Genom att stödja dessa projekt bidrar du inte bara till att minska klimatpåverkan utan också till lokal miljömässig hållbarhet och skapande av nya arbetstillfällen. Dessutom stärker projekten elnäten och bidrar till diversifiering av energimixen.

Vi fortsätter att samarbeta med Atmoz för att säkerställa en transparent och verifierad klimatkompensation. Tillsammans kan vi göra skillnad och främja hållbarhet både i Indien och Brasilien.

Ica-handlaren: Det är bara dumt att inte kompensera

Ica Supermarkt Fäladstorget i Lund har valt att klimatkompensera alla sina ODR-utskick.

– Det är viktigt för ens eget samvete. Dessutom får vi nöjdare kunder vilket genererar fler köp i butiken. Så vi både tjänar pengar och tar ansvar, säger Johannes Ljunggren, personalansvarig.

Han beskriver kunderna som både kunniga och engagerade i miljöfrågor. Många väljer dessutom butik utifrån hur miljövänlig den är.

– Vi kan inte lura kunderna. Ibland får vi frågor om varför vi skickar ut direktreklam – tänker vi inte på träd och miljö? Då är det väldigt skönt att ha ett svar redan innan kunden ställer frågan. Med de kunderna vi har här i Lund är det viktigt att man tar de här frågorna på allvar.

– Sen är det en fråga där vi alla ska ta ansvar. Då är det smidigt för mig som Ica-chef att hoppa på klimatkompenseringen. Det är bara dumt att inte göra det. 

 

Johannes Ljunggren, ICA Supermarket Fäladstorget i Lund.

Kunder som klimatkompenserar med SDR kan märka sina utskick med vår klimatkompensations logga. Alla kunder som kompenserar får ett certifikat som anger hur många kilo koldioxid som utskicket har inneburit och vilket projekt pengarna har gått till.