SDR Klimat

Klimatkompensera ditt utskick.

Vi erbjuder Klimatkompenserad Direktreklam och gör det möjligt för de av våra kunder som önskar, att klimatkompensera för den direktreklam de gör tillsammans med oss. Vi kan räkna fram hur stor miljöpåverkan just ditt direktreklamutskick har och vad det skulle kosta att kompensera för just detta.  

Genom att betala lite mer för direktreklamen bidrar du ekonomiskt till olika hjälpinsatser runt om i världen för att begränsa koldioxidutsläppen. Pengarna går till att bygga vindkraftverk och andra miljöprojekt i tredje världen.

 

Läs mer om vårt miljöarbete.