Selekteringsmöjligheter

Med direktreklam kan du...

.. nå hela riket eller begränsa kampanjen till särskilda områden och utvalda målgrupper. Våra utdelningsdistrikt bildar tillsammans ett finmaskigt nät som täcker hela landet.

Inom varje distrikt finns en kartläggning som visar vilka som bor där, gammal eller ung, ensam eller i par, barnfamiljer, hög- eller låginkomsttagare osv. Vi kan även se om distriktet är ett villaområde eller om det består av flerfamiljshus, hyreslägenheter eller bostadsrätter, stadsbebyggelse eller landsbygd.

Med din målgrupp matchad mot våra utdelningsdistrikt kan vi se var målgruppen finns bäst representerad och var din kampanjen har störst potential.

Du kan välja om du vill gå ut till alla hushåll eller koncentrera kampanjen till områden där det bor många som tillhör din målgrupp.

Genom att koncentrera kampanjen till utvalda distrikt minskar du spillet, ökar träffsäkerheten och blir mer kostnadseffektiv.

Under SDR Select kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att målgruppsanpassa kampanjen. Kanske finns din målgrupp i något av våra färdiga målgruppspaket. Läs mer här.

 

Läs mer om SDR Select