Detta tycker svenskarna om reklam

Intressant fakta ur rapporten " De svenska konsumenternas reklamval 2016".

Mediainvesteringar kontra konsumentens åsikt
Åter igen visar siffror för 2016 att reklaminvesteringarna inte följer konsumenternas åsikt om var man hittar den mest intressanta reklamen. De mediekanaler där konsumenterna anser att de hittar den mest intressanta reklamen, motsvaras inte av hur medieinvesteringarna ser ut. Dvs. konsumenternas intresse för reklam ligger i andra kanaler än de där de största medieinvesteringarna sker. 

Klicka här för en större bild.

Mest intressant reklam
Här hittar konsumenterna den mest intressanta reklamen. Totalt sett är det fortfarande butiksreklamen som är den kanal där konsumenterna anser att de hittar den, för dem, mest intressanta reklamen - fortsatt tätt följt av oadresserad direktreklam och e-post hem.

Klicka här för en större bild.

Källa: Icebreak Scandinavia AB