Utskicken i brevlådor bidrog till att fylla informationsbehovet

Region Dalarna kan sammanfatta vaccinationskampanjen mot covid-19 som en stor framgång med syftet att nå samtliga invånare över 18 år. Förklaringen bakom succén är den fysiska kommunikationen man valde att använda. ”Utskicken i alla brevlådor bidrog till att fylla informationsbehovet”

Inför massvaccineringen mot covid-19 planerade Region Dalarna för utmaningen att informera samtliga invånare över 18 år. Det landade i fysisk kommunikation utdelad som samhällsinformation – vilket även går till brevlådor med ”Nej tack till reklam”.

Något som visade sig vara otroligt smart: 81% uppgav att de sett budskapet och troligen skulle vaccinera sig, över hälften hade hög kännedom om avsändarna och merparten tog kontakt med Vårdguiden 1177 eller Region Dalarna.

– Utskicket är en av de bidragande aktiviteterna till att Dalarna har en hög vaccinationsgrad, säger Karin Wångmar, kommunikationsstrateg på Region Dalarna.

Det var i mars förra året, inför den stora massvaccineringen mot covid-19,
som Region Dalarna planerade ett utskick för att informera om hur invånarna skulle gå till väga för att få sin första dos.

Region Dalarna valde utdelning med Svensk Direktreklam och budskapet klassades som samhällsinformation. Därför nådde man samtliga brevlådor, även de som avböjer sig reklambudskap.

 – Det är en väldigt bred målgrupp, att nå samtliga invånare över 18 år. Det innebär ett stort åldersspann med olika medievanor och vi behövde även nå målgrupperna vid flera tillfällen för att de skulle ta till sig av informationen, berättar Karin Wångmar som ledde arbetsgruppen bakom kampanjen.

Resultatet av den mätning Research and Analysis of Media (RAM) gjorde gav precis den bekräftelse som man önskade för den fysiska delen av kampanjen. Enligt Internetstiftelsen är det endast var femte pensionär som använder nätet och dessa var extra viktiga att komma i kontakt med.

– Det är inte hela befolkningen som är digital, men det behöver inte ha med ålder att göra, det kan finnas andra anledningar. Därför var en skriftlig kommunikation bra, med en inbjudan till bland annat ytterligare kontakt och hur man får information på andra språk.

En arbetsgrupp sattes ihop beståendes av Karin Wångmar, Maria Öst, kommunikatör och Marcus Jansson, formgivare. När sedan utskicket i mars 2021 landade i brevlådorna i hela Dalarna hade regionen precis startat en ”telefonsupport” dit invånarna kunde vända sig för frågor, funderingar och även tidsbokning för vaccin.

– Det blev en oerhörd mängd. Telefonsupporten har varit till stor nytta för invånarna som haft mycket frågeställningar kopplat till vaccination, säger Karin Wångmar.

 

Avsändarna i utskicket, Vårdguiden 1177 och Region Dalarna, fick en mycket hög trovärdighet hos mottagarna. 85% ansåg informationen lättbegriplig, 66% tyckte att det var ett bra sätt att få information på och 56% observerade hela utskicket.

– Det betyder supermycket att vi har en hög trovärdighet. Det är väl även ett kvitto på det fantastiska arbete som vårdens medarbetare gör och att de som hade frågor fick svar. Det är väldigt glädjande, säger Karin Wångmar.

Mätningen visar också att åldersgruppen 40–54 år var mest negativ till vaccination, något som Region Dalarna sedan kunde göra riktade insatser mot för att få fler att vaccinera sig.

– Det går fortfarande långsammare i den yngre målgruppen, men det handlar kanske delvis mer om hur motiverad man är till att vaccinera sig kopplat till hur sjuk man riskerar att bli, säger Karin Wångmar.

Hon ser en ekonomisk fördel jämfört med traditionell postgång.

– Det är en kostnadseffektiv kanal om man ska nå ut så här brett. Vi är väldigt glada att vi fick sådant bra resultat och att invånarna tog sig tid att läsa utskicket.

Statistiken visar också att många i Dalarna har valt att vaccinera sig.

– För oss har det här varit en bra kanal eftersom vi kunde nå väldigt många invånare. Det är framför allt viktigt när det gäller samhällsinformation, som alla invånare behöver få ta del av. I dagens informationssamhälle med budskap som syns överallt, finns det också ett värde i att få hem något som man kan hålla i handen, säger Karin Wångmar.