Ny undersökning visar att fysisk direktmarknadsföring ger bäst resultat

 

Direktmarknadsföring har under det senaste decenniet hamnat i skuggan av digitala mediekanaler. Men nu är det dags att omvärdera mediet, menar Warc (Wold Advertising Research Centre). I en nyligen genomförd undersökning syns det tydligt att kampanjer genomförda med direktmarknadsföring medför en påtagligt bättre effekt på både ROI och intäkter, inte minst under de senaste 18 månaderna. 35% av kampanjer med direktmarknadsföringsinslag uppvisade positivt ROI jämfört med 23% hos snittet. Dessutom är uppmärksamhetgraden hela 95%. Anledningen är, menar undersökningen, att direktreklamen är just fysisk och påverkar därför både känslor och uppmärksamheten hos läsarna.

Bäst effekt hos generation Z
Mest populär är direktreklamen förvånansvärt nog hos den generation som är född mellan 1997 och 2012. Skälet är att unga människor som vuxit upp med digital kommunikation inte är vana vid att få post och för dem är direktreklam något unikt. Nästan nio av tio deltagare angav att de föredrog en blandning av fysisk och digital marknadsföring. Hela 42% säger sig ha gått från direktutskick i brevlådan till nätet för att hitta mer information och 84% har scannat av en QR-kod för att gå från det fysiska utskicket. Direktreklamen har, precis som allt annöat i samhället, genomgått en digital transformering och kan idag integreras fullt ut med andra medier.

 

Svensk Direktreklam har lång erfarenhet av hur man selekterar rätt och hur man lockar kunder till såväl fysisk som digital butik. Oadresserad direktreklam är ett effektivt sätt att driva trafik till alla handelsplatser och Svensk Direktreklam kan hjälpa till att integrera tryckta och digitala kampanjer. Läs mer här: https://www.sdr.se/tjaenster/odr-digital/

Källa: campaignlive.co.uk, Shauna Lewis, October 05, 2021 (Driving Effectiveness with Direct Mail by Warc (Wold Advertising Research Centre) and Royal Mail Marketreach)