Vi testar: e-post mot oadresserad reklam

Vad får vi för räckvidd, för kontaktkvalitet och vilket resultat ger utskicken?

Med Ica Maxi i Västerås som avsändare mätte undersökningsföretaget Manolima räckvidd, kontaktkvalitet och effekt för ett e-postutskick samt för ett reklamutskick som delats ut i brevlådan.

Undersökningen genomfördes från 15 till 20 oktober. Totalt intervjuades 972 personer i undersökningen som även inkluderade en eye tracking del.  Syftet var att jämföra effekterna av de två olika utskicken. Det här är resultatet.

Räckvidd

Det oadresserade utskicket observeras av 64% medan 52% säger sig ha sett e-postutskicket.

Visualisering & kontaktkvalitet

Visualiseringen är mätt med en eye tracking utrustning och talar om hur mottagaren ser på enheten samt hur lång tid man lägger ner.

  • I genomsnitt tittar mottagaren 44 sekunder i den oadresserade enheten. Motsvarande siffror för e-posten är 11 sekunder.
  • Får man reklambladet ser man i snitt 50 produkter. E-postmottagaren ser 4.
  • 90% läser igenom hela reklambladet. Majoriteten ser hälften av e-postutskicket.
  • 30% i ODR-gruppen säger att det är ganska eller mycket sannolikt att de kommer köpa något från reklambladet. Motsvarande siffra för mejlet är 25%.

Sammanfattningsvis är det ingen tvekan vilket utskick som gav bäst resultat: Det var det oadresserade som gav högst räckvidd, bäst kontaktkvalitet och var bäst på att skapa köpintentioner!

Varför vinner det oadresserade?

Vi människor föredrar reklam som inte uppfattas om påträngande. När vi själva kan styra över vår tid och hur vi läser reklam, mår vi bättre och positiva känslor skapas.

Vår slutsats är att det är det som händer här. Mottagaren tittar på reklambladet när hon eller han har tid. Vi tror också att det fysiska formatet spelar in som gör att läsningen känns mer lockande.

I slutändan fungerar den reklam som kunden uppskattade allra bäst, dvs det oadresserade utskicket.