SDR Content

Bäst story vinner!

Sedan årsskiftet erbjuder Svensk Direktreklam (SDR), content marketing, professionell tidnings- och magasinproduktion ”från ax till limpa”. I den kreativa processen och tidningsproduktionen samarbetar vi med SDR Gruppens nya inhousebyrå för content, StoryMark.

– Vi kan hjälpa företag att berätta sin historia i ett innehållsrikt och läsvärt magasin eller tidning. Dessutom kan vi distribuera även till dem som säger ”Nej tack till reklam”, säger Morgan Jädestam, affärsområdesansvarig för SDR Content.

Content marketing, innehållsmarknadsföring, ligger i tiden. Kanske är det en sund reaktion på den snabbreklam som sköljer över oss varje dag. I content marketing ersätts reklamtexterna med bilder, inspirerande redaktionellt och journalistiskt material. 

– Den traditionella pris- och produktreklamen behöver kompletteras. Det blir allt viktigare, att skapa en känsla kring produkten och det är lättare att attrahera med bra bilder och läsvärda redaktionella texter, säger Morgan Jädestam. Målet kan kortsiktigt vara att skapa en effekt för en specifik aktivitet men långsiktigt skapar det relationer som ger ökad lojalitet och engagemang. Lojalitet och engagemang bidrar till ökad lönsamhet.

Sprid din egen historia!
Kundernas intresse för välgjorda magasin ökar stadigt. Med en egen tidning eller ett magasin kan företaget sprida sin historia och bygga varumärket för en intresserad målgrupp. Detta med bilder, texter och reportage, som är inspirerande, intressanta och roliga att läsa. Med hög kvalitet på bilder och innehåll kan man stärka både varumärket och relationen till kunderna. Nyckeln är det redaktionella berättandet. Genom bra och genomtänkta artiklar kan du sprida relevant och engagerande innehåll anpassat just till din väl definierade målgrupp.

– Vi vet att egna företagstidningar och magasin fungerar bra i den oadresserade kanalen. Med möjligheten att gå till alla hushåll, med hög observation och lång livslängd. Mätningar visar på observationsvärden mellan 70–90 % och en liggtid på upp till en vecka, i vissa fall längre, berättar Morgan Jädestam.

Unikt värde - både produktion och distribution
SDRs styrka är att vi kan distribuera din tidning eller ditt magasin till varje brevlåda i landet – eller bara till utvalda områden.

– Vi bistår med tidningsproduktionen genom StoryMarks proffsiga journalister. Med vissa givna förutsättningar
kan vi distribuera som gruppförsändelse eller samhällsinformation, och då når vi även dem som har ”Nej tack till reklam” på dörren, säger Morgan Jädestam.

Content kommunicerar på ett intressant sätt, menar han. Bäst story vinner. Men den måste vara trovärdig och det måste vara sant.

– Se på Volvo och deras Made by Sweden där man bland annat byggt upp en story kring Zlatans ”prologue” och ”epilogue”. Och IKEAS senaste ”Där livet händer”, eller ICA-reklamens ”ICA-Stig” som är en hybridvariant med pris- och produkterbjudanden i storyn. Det handlar om att skapa en känsla. Reklamen vinner på att vara emotionell och fysisk reklam, på papper, ger uppmärksamhet. Mätningar visar att digital reklam kan stressa men att kombinationen papper och digitalt förstärker effekten.

 

StoryMark

Tidningsmakaren i tiden.

– Allt fler av Svensk Direktreklams kunder frågar efter content marketing. Men hittills har de inte haft någonstans att kanalisera det. Det finns ett uppdämt behov. Sedan vi skapade StoryMark i december har det gått fort, berättar StoryMarks VD, Madeleine Bäck.

Intresset för välgjorda företagsmagasin ökar. Med en egen content marketing-tidning kan företaget sprida sin historia och bygga varumärket för en intresserad målgrupp, med artiklar och reportage, som är intressanta och roliga att läsa.

– På StoryMark är vi tidningsmakare och experter på det redaktionella. Vi får våra kunders historia att synas på ett spännande och läsvärt sätt, med proffsiga artiklar skrivna av våra egna rutinerade journalister, säger Madeleine Bäck, som själv har lång erfarenhet i mediabranschen, bland annat som medicin- och vetenskapsjournalist, redaktör och tidningsutvecklare.

Kan bli en god affär
StoryMark är ett systerföretag till Svensk Direktreklam, SDR, och fungerar som en fristående content marketing- partner. I det ser StoryMarks VD stora utvecklingsmöjligheter.

– Vi samarbetar med SDR både lokalt och på riksplanet, och redan efter ett par månader har vi producerat och distribuerat flera tidningar, bland annat för Woody Bygg och för däck- och bilservicespecialisten Vianor. Att göra en kundtidning tillsammans med SDR och StoryMark innebär fullservice. StoryMark, konceptutvecklar, projektleder, formger och producerar innehåll i text och bild. Allt i samråd med kunden och utfört av StoryMarks projektledare, formgivare och journalister. Kundtidningen är navet, men i processen kan man sedan bygga på i olika kanaler - i print, film, digitalt. 

– Där företagets kunder finns, det är där vi ska hjälpa dem att vara, säger Madeleine Bäck.

Och det kan bli lönsamt, förklarar hon. En bra kundtidning är nämligen inte bara läsvärd, det är ett prisvärt och effektivt sätt att nå sina kunder. 

– Den kan till och med bli en mycket god affär för företaget, eftersom den finansieras med annonser, precis som vilken gratistidning som helst, säger Madeleine Bäck. Man ska se sin contentprodukt som en bra investering. Rätt annonsörer kan göra den till en guldgruva!